Cestovatel se zdecimovaným zbytkem výpravy prodírá africkým ...

1.1.1970
3.0000
Cestovatel se zdecimovaným zbytkem výpravy prodírá africkým pralesem. Všichni jsou vysíleni, nemají už žádné zásoby, došlo i střelivo.
Najednou se před nimi otevře mýtina a na ní za zvuků bubnů křepčí divoce pomalovaní domorodci. Členové výpravy strnou. I divoši jsou na chvíli zaraženi.
Cestovatel obrátí oči k nebi a zvolá: "Bože, taková cesta, a teď jsme ztraceni."
Náhle jakoby k němu promluvil tichý hlas: "Ne, ještě nejste. Chytni tam ten klacek, vrhni se na náčelníka a prašti ho do hlavy."
Cestovatel nezaváhá, skočí k náčelníkovi, praští ho a zavolá: "A co teď, Bože?"
A seshora se ozve hlas: "Teď už nic, teď už jste skutečně ztraceni."

Komentáře