Sedí čtyři přítelkyně u kávy a rozmlouvají, která má důležitějšího ...

1.1.1970
3.0000
Sedí čtyři přítelkyně u kávy a rozmlouvají, která má důležitějšího syna.
První povídá: "Můj syn je kněz, a když vejde do místnosti, lidé ho zdraví - Dobrý den, velebnosti."
Druhá povídá: "Můj syn je biskup. Ten když vejde do místnosti, lidé ho zdraví - Dobrý den, vaše svátosti."
Třetí na to: "To můj syn, ten je kardinál a lidé ho zdraví - Dobrý den, vaše eminence."
Ta čtvrtá se napije kávy a říká: "No nechci se nějak chlubit, ale můj syn je krásný, svalnatý, metr devadesát vysoký striptér, a ten když vejde do místnosti, lidé volají - ó můj bože!"

Komentáře