Chudý člověk přišel k rabínovi a bědoval: "Rabbi, mám velikou ...

1.1.1970
3.0000
Chudý člověk přišel k rabínovi a bědoval: "Rabbi, mám velikou bídu. Já, žena a šest dětí jsme v jedné světnici. Nemůžeme se ani hnout. Co mám dělat?"
Rabín přemýšlel a pak pravil: "Kup si koně."
Chudý člověk se uklonil a zase odešel.
Za nějaký čas přišel zase a lamentoval: "Rabbi, to už je k nevydržení! Mám jenom jednu světnici a v té jsem já, žena a šest dětí, a teď tam ještě máme koně. U nás není vůbec hnutí. Co mám dělat?"
"Prodej koně," radil moudrý rabín.
Brzy na to přišel opět chudý člověk a měl velikou radost. "Děkuji ti, moudrý rabbi, ta tvou radu. Prodal jsem koně a teď máme všichni místa dost."

Komentáře