Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev.Misionář ...

1.1.1970
3.0000
Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev.
Misionář se začne modlit: "Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city."
Lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: "Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď příjmu."

Komentáře