Programátorům v USA byla na kurzu položena následující ...

1.1.1970
3.0000
Programátorům v USA byla na kurzu položena následující otázka:
"Vystoupili byste z letadla, kdybyste na palubě zjistili, že software pro řízení letu byl naprogramován ve vašem programátorském týmu?"
Až na jednoho účastníka všichni zvedli ruce. Na výslovný dotaz, proč by zůstal v letadle, odpověděl tento účastník:
"Kdyby software skutečně dělal naš tým, tak by letadlo ani nedojelo na startovací dráhu, natož aby vzlétlo."

Komentáře