Na soudě: "Slečno, takže vy tvrdíte, že na soustředění vašeho ...

1.1.1970
3.0000
Na soudě: "Slečno, takže vy tvrdíte, že na soustředění vašeho tanečního sboru a fotbalového mužstva, jste přišla do jiného stavu a nevíte, kdo je otcem. Jak je to, prosím vás, možné?"
"Ctihodnosti, když vás pořeže pila, tak také nevíte, který zub to byl."

Komentáře