Najde manželka Pepu v hospodě: "Pepo, ta hospoda je tvůj ...

1.1.1970
3.0000
Najde manželka Pepu v hospodě: "Pepo, ta hospoda je tvůj hrob!"
"Tak buď tak laskavá a alespoň v hrobě mi dej pokoj!"

Komentáře