Vtipy

Modlitba žen:
Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže,
dej mi lásku, abych mu odpustila,
dej mi trpělivost na jeho nálady,
jenom mi, prosím tě, nedávej sílu
nebo ho jednou zabiju!
Náboženství 3.0000
"Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlou tvář. To je od zubů?"
"Ne, od modlitby."
"Ale nekecej."
"Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili otčenáš a když jsme došli po "zbav nás od zlého", otec se podíval na mámu a ona si toho všimla."
Náboženství 3.0000
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: "Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?"
Jetel smutně zašeptá: "Víš Kudlanko, já nechci být spasen."
Náboženství 3.0000
Když jsem byl dítě, celé noci jsem se modlil, aby mi Bůh seslal nové kolo. Pak jsem pochopil, že takhle Bůh nepracuje. Tak jsem kolo ukradl a požádal ho o odpuštění. Náboženství 3.0000
Jak nejlépe pobavíš Boha?
Popovídáš mu o svých plánech do budoucna.
Náboženství 3.0000
Na břehu Mrtvého moře sedí na mole Marie s Josefem a houpají nohama ve vodě.
Okolo se cachtají děti. Před nimi se prochází po hladině smutný Ježíš a vzlyká: "Já se chci taky koupat!"
Náboženství 3.0000
Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev.
Misionář se začne modlit: "Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city."
Lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: "Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď příjmu."
Náboženství 3.0000
Farář čte kázání. Zezadu se k němu přimotá kostelník a šeptá mu: "Otče, na chóru hrají poker."
A kněz mu šeptem odpoví: "Díky, ale nejdřív musím dokončit to kázání."
Náboženství 3.0000
Bůh je mrtev. (Friedrich Nietzsche)
Nietzsche je mrtev. (Bůh)
Náboženství 3.0000
Jeptiška povídá matce představené: "Znásilnil mě zahradník!"
"Tak si vemte citron."
"A to mi očistí duši?"
"Ne, ale zmizí vám ten blažený úsměv z obličeje."
Náboženství 3.0000
Jednou se ptali papeže, proč v kněžském stavu nemohou být také ženy.
Odpověděl: "Protože by tak zaniklo zpovědní tajemství."
Náboženství 3.0000
Modlitba žen:
Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže,
dej mi lásku, abych mu odpustila,
dej mi trpělivost na jeho nálady,
jenom mi, prosím tě, nedávej sílu
nebo ho jednou zabiju!
Náboženství 3.0000
"Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlou tvář. To je od zubů?"
"Ne, od modlitby."
"Ale nekecej."
"Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili otčenáš a když jsme došli po "zbav nás od zlého", otec se podíval na mámu a ona si toho všimla."
Náboženství 3.0000
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: "Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?"
Jetel smutně zašeptá: "Víš Kudlanko, já nechci být spasen."
Náboženství 3.0000